กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2559
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSarayut Deachapunya
dc.contributor.authorElisabeth Reiger
dc.contributor.authorHelmut Ritsch
dc.contributor.authorAndré Stefanov
dc.contributor.authorPaul J. Fagan
dc.contributor.authorAndras G. Major
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:04Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:04Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2559
dc.description.abstractSlow beams of neutral molecules are of great interest for a wide range of applications, from cold chemistry through precision measurements to tests of the foundations of quantum mechanics. We report on the quantitative observation of thermal beams of perfluorinated macromolecules with masses up to 6000 amu, reaching velocities down to 11 m/s. Such slow, heavy and neutral molecular beams are of importance for a new class of experiments in matter-wave interferometry and we also discuss the requirements for further manipulation and cooling schemes with molecules in this unprecedented mass range. Comment: 7 pages, 6 figures.en
dc.language.isoengen
dc.subjectBeams
dc.titleSlow beams of massive molecules.
dc.typeบทความวารสาร
dc.volume46
dc.year2008
dc.journalThe European Physical Journal D
dc.page307-313.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น