กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2552
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSuwanna Panutrakul
dc.contributor.authorNongnud Tangkrock-olan
dc.contributor.authorWansuk Senanan
dc.contributor.authorPraparsiri Barnette
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:03Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:03Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2552
dc.description.abstractSpecies and distribution of Penaeoid shrimps in Thailand were studied in specimens of shrimp collected from fish markets and fishing ports of 23 provinces along the Gulf of Thailand and the Andaman Sea coast. Identification of species was based on the morphological characters of rostrum, carapace, branchiae, antennule, antenna, third maxilliped, pereiopods, pleopods, abdomen, telson, petasma, thelycum, and the colored pattern of the whole body based on keys and diagnoses available from the current literature. A total of 50 species from 13 genera and 3 families of Penaeoidea were identified in coastal provinces of the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. Additional research is needed to more clearly define the distribution of shrimp species in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea coasts.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectDistributionth_TH
dc.subjectPenaeoidth_TH
dc.subjectshrimpsth_TH
dc.subjectSpeciesth_TH
dc.titleSpecies And Distribution Of Penaeoid Shrimps In Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue4
dc.volume26
dc.year2007
dc.journalJournal of Shellfish Research
dc.page1239-1246.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น