กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2520
ชื่อเรื่อง: Rapid analysis of clenbuterol, salbutamol, procaterol, and fenoterol in pharmaceuticals and human urine by capillary electrophoresis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมศักดิ์ ศิริไชย
เพริศพิชญ์ คณาธารณา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: Food -- Analysis
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Capillary electrophoresis (CE) with UV detection for the simultaneous and short-time analysis of clenbuterol, salbutamol, procaterol, fenoterol is described and validated. Optimized conditions were found to be a 10 mmoll(-1) borate buffer (pH 10.0), an separation voltage of 19 kV, and a separation temperature of 32 degrees C. Detection was set at 205 nm. Under the optimized conditions, analyses of the four analytes in pharmaceutical and human urine samples were carried out in approximately 1 min. The interference of the sample matrix was not observed. The LOD (limits of detection) defined at S/N of 3:1 was found between 0.5 and 2.0 mgl(-1) for the analytes. The linearity of the detector response was within the range from 2.0 to 30 mgl(-1) with correlation coefficient >0.996.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2520
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น