กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2491
ชื่อเรื่อง: Poisson Approximation to the Beta-Negative Binomial Distribution
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kanint Teerapabolarn
Faculty of Science
คำสำคัญ: Beta-negative binomial distribution
Poisson approximation
Stein-Chen identity
w-function
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: The w-function and the Stein-Chen identity are used to determine two formulas of uniform and non-uniform upper bounds on Poisson approximation to the beta-negative binomial distribution.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2491
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น