กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2459
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorAmpon Dhamacharoen
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:15:57Z
dc.date.available2019-03-25T09:15:57Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2459
dc.description.abstractThe multi-dimensional linear minimax problems is of the form: Minimize Max {L 1 (x), L 2 (x), . . . , L k (x)} where x ∈ R n and L i (x), i = 1, 2, . . . , k are linear. The functions become the piecewise-linear functions which are not differentiable at some points. So, the gradients of the functions can not be used as the steepest descent direction. The method developed here consists of a series of two algorithms: The first one is the direction search that computes the steepest descent direction among the subgradients. The second is the line search algorithm which is developed so that the exact solution can be obtained. The method can be used directly to solve the problems in the stated form. Also, many linear programming problems can be transformed to be the linear minimax problems so that the method can be applied. Compared to the simplex algorithm, the method presented is considered the one that takes the lesser number of iterations to reach the optimal point.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectDirection searchth_TH
dc.subjectExact line searchth_TH
dc.subjectLine searchth_TH
dc.subjectLinear minimax problemth_TH
dc.subjectMinimax problemth_TH
dc.subjectPiecewise-linear functionth_TH
dc.subjectSteepest descentth_TH
dc.titleThe Steepest Descent Method for Linear Minimax Problemsth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.year2007
dc.journalThai journal of Mathematics
dc.page175-190.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น