กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2429
ชื่อเรื่อง: Diversity and Occurrence of Nudibranchs in Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kitithorn Sanpanich
Suchana Chavanich
Voranop Viyakarn
Larry G. Harris
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: diversity
Nudibranch molluses
Opisthobranchia
Substrate
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: The diversity and occurrence of nudibranchs were studied during a 10-year survey in the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, Thailand. We recorded 96 species in 40 genera and 17 families at 0–20 m depth, which resulted in a total of 136 species in Thai waters in combination with previous studies. The largest group was the suborder Doridina (81 % of the species), followed by the suborder Aeolidina (15 %). The Chromodorididae, Phyllidiidae, and Discodorididae were the most dominant families. During the surveys, 39 % of the nudibranch species was found on coral rubble, 28 % on sand, 8 % on rock, and 25 % in association with sessile organisms.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2429
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น