กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2425
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorThidarat Noiraksar
dc.contributor.authorKhanjanapaj Lewmanomont
dc.contributor.authorTan Koh Siang
dc.contributor.authorJoyce Ong Jia Lin
dc.contributor.otherInstitute of Marine Scienceen
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:51Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2425
dc.description.abstractThe species diversity of seaweeds and seagrasses of St. John’s Island, Singapore was investigated by snorkeling during 5–7 October 2010. The specimens were collected from intertidal level seawards. Seventy-seven species in 50 genera and 29 families were reported, of which 2 species are blue-greens (Cyanophyta), 26 species are greens (Chlorophyta), 15 species are browns (Phaeophyceae) and 34 species are reds (Rhodophyta). Ten species of seaweeds are new records for the algal flora of Singapore: Ulva rigida C. Agardh, Caulerpa microphysa (Weber-van Bosse) Feldmann, Chlorodesmis caespitosa J. Agardh, Spatoglossum schroederi (C. Agardh) Kützing, Jania ungulata (Yendo) Yendo, Hypnea cornuta (Kützing) J. Agardh, Gracilaria chondracantha (Kützing) Millar, Antithamnionella breviramosa (Dawson) Wollaston Gayliella fi mbriata (Setchell et Gardner) Cho et Boo and Anotrichium tenue (C. Agardh) Nägeli. Three species of seagrasses, Halophila minor (Zollinger) den Hartog, Halophila ovalis (Brown) Hooker and Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascherson were also present.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectdiversityth_TH
dc.subjectseagrassesth_TH
dc.subjectseaweedsth_TH
dc.subjectSingaporeth_TH
dc.subjectSt. John’s Islandth_TH
dc.titleDiversity of Seaweeds and Seagrasses of St. John’s Island, Singaporeth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.volume0
dc.year2012
dc.journalContributions to Marine Science
dc.page33-47.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น