กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2386
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorRawiwan Watanadilok
dc.contributor.authorPichan Sawangwong
dc.contributor.authorInstitute of Marine Science
dc.contributor.authorAnake Kijjoa
dc.contributor.authorWerner Herz
dc.contributor.authorMaria são josé Nascimento
dc.contributor.authorMadalena Pedro
dc.contributor.authorGraham Eaton
dc.contributor.authorPichai Sonchaeng
dc.contributor.authorArtur MS Silva
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2386
dc.description.abstractReexamination of the marine sponge Suberea aff. praetensa, (Row) from the Gulf of Thailand furnished in addition to bromotyrosine derivatives found previously 5-bromo- and 5-chlorocavernicolin, cavernicolins 1 and 2, two other brominated tyrosine metabolites, a known bisoxazolidone and a new unusual rearranged tyrosine metabolite subereatensin. Several of the metabolites exhibited significant inhibitory effects against five human cancer cell lines.en
dc.language.isoeng
dc.subjectmarine sponge
dc.titleFurther halotyrosine derivatives from the marine sponge Suberea aff. praetensaen
dc.typeบทความวารสาร
dc.issue7-8
dc.volume57
dc.year2002
dc.journalZeitschrift fuer Naturforschung C Journal of Biosciences.
dc.page732-738.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น