กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2383
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorChutiwan Dechsakulwatana
dc.contributor.authorRatiwun Onrassami
dc.contributor.authorA.A. Bordalo
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2383
dc.description.abstractAims: To investigate the survival of cultivable bacteria in the tropical Bangpakong estuary (Eastern Thailand) under different salinities and light conditions. Methods and Results: Dark and light microcosm experiments using membrane diffusion chambers were carried out under three different experimental conditions, namely (i) low salinity, (ii) progressive mixing with brackish water and (iii) fast mixing with high salinity water spiked with raw urban sewage. Faecal coliforms declined faster than faecal enterococci, as shown by survival T90 values ranging from 82·2 ± 4·2 to 14·5 ± 0·8 h and 97·5 ± 0·4–20·6 ± 1·2 h, respectively. The survival of freshwater heterotrophic bacteria was higher but variable (121·2 ± 5·0–30·1 ± 14·3 h), whereas that of heterotrophic marine bacteria was rather stable (81·5 ± 4·2–44·6 ± 2·5 h). Conclusions: Overall survival was higher in low salinities. Light had a further deleterious effect, since it accelerated the decay of faecal indicators, particularly in high salinities. Faecal enterococci had a higher resistance to environmental conditions compared with faecal coliforms. Significance and Impact of the Study: This study is relevant to the understanding of the behaviour of different faecal indicator bacteria and the optimization of sewage treatment plants aimed at the reduction and/or elimination of faecal load discharged into estuarine waters submitted to salinity variations.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectBacteriath_TH
dc.titleSurvival of Faecal Indicator Bacteria in Tropical Estuarine Waters (Bangpakong River, Thailand).en
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue5
dc.volume93
dc.year2002
dc.journalJournal of Applied Microbiology
dc.page864–871.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น