กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2367
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorArom Mucharin
dc.contributor.authorPichai Sonchaeng
dc.contributor.authorSumatt Putchakarn
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:47Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:47Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2367
dc.description.abstractHolothurians (Class Holothuroidea, Ph)'Ium Echinodcrmata) of the Eastern Coast of Thailand were intensively studied from the speciiriens collected from 4 marine habitats namely, coral reef, seagrass beJ, sandy and rocky beaches in Chon Bun, Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces from 1998 to 2002. In addition, museum specimens from the authors’s collections also examined along with other specimens deposited in sci ernl institutions and c0llections in Thailand. The holothui-ians found were classified into 4 Orders, 6 Families, 14 Genera and 34 species. Regarding the observed habitats, it was founJ that there were 31 species in coral reefs, 3 species in seagrass heds, 9 species in sandy beaches and 1species in rocky beaches.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectEastern Coastth_TH
dc.subjectEchinodei matath_TH
dc.subjectI lolothiii ianth_TH
dc.subjectThai I andth_TH
dc.titleHolothurians (Holothuroidea : Echinodermate) of the Eastern Coast of Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume1
dc.year2005
dc.journalThe Thailand Natural History Museum Journal
dc.page97-136.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น