กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2348
ชื่อเรื่อง: Antibacterial proteins in the serum hemolymph and hemocyte lysate supernatant of the banana prawn, penaeus merguiensis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Janjarus Watanachote
Suriyan Tankijjanukij
Chutiwan Dechsakulwatana
คำสำคัญ: Blood cells
Hemolymph
Lectins
Penaeus merguiensis
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: As invertebrates do not synthesize specific antibodies, a number of antibacterial proteins and lectins have been isolated from their serum hemolymph and hemocytes. Antibacterial activity in serum hemolymph and hemocyte lysate supernatant (HLS) of the banana prawn, Penaeus merguiensis was investtigateg in vitro. The marine bacterium, Vibrio spp., Escherichia coli and Staphylococcus aureus were used as the test organisms. Hemocytes from P. merguiensis are classified into three main populations: hyaline, small-granular and large-granular under light microscope like other crustaceans. Hyaline cell refers to hemocytes that their cells contain no cytoplasmic granules, whereas granulocytes (small-granular and large-granular) contain abundant granules. Granulocytes and hyaline cells are present at 91 and 5 % of the circulating hemocytes, respectively. Proteins in serum hemolymph and HLS possess high antibacterial activity against Gram-negative bacteria. Antibacterial proteins are mainly located in serum and hemolymph. The serum hemolymph and HLS of banana prawn agglutinate erythrocytes of different vertebrate species. Lectin from hemolymph of banana prawn was isolated by affinity chromatography on mucin-CNBr-activated Sepharose 4B and gel filtration chromatography on Sephacryl S-200. The purified lectin strongly reduced the viable count of the test bacteria. These results show that one of the antibacterial proteins in the serum hemolymph and HLS from P. merguiensis is a lectin and involves in shrimp immune responses.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2348
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
5-17.PDF15.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น