กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2303
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSuda Suwannapirom
dc.contributor.authorAdisak Chandprapalert
dc.contributor.otherGraduate School of Commerce
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:42Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:42Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2303
dc.description.abstractPart of a special section on the ways in which countries can benefit from globalization. In order to succeed, country’s reform programs must be coupled with increased and better-coordinated international technical and financial assistance. As well as strengthening macroeconomic policies, countries need to accelerate structural reform by investing in people and building capacity, improving infrastructure, cultivating trade liberalization and regional economic integration, promoting a sound banking system and financial development, encouraging private investing, and promoting good governance in all areas. In addition, country’s reform programs should be supported decisively by the global community in the context of a new global governance. This research therefore aims to study the important of the globalization and its influence on the need to have good global governance for national competitive advantage. Finally, The research suggests three dimension of good global governance for global changes.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectGlobalizationth_TH
dc.subjectGood governanceth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleGlobalization and good global governance for new competitive advantage of the Nation: Perspectives and practicesth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue(Jan 2003)
dc.volume3
dc.year2003
dc.journalJournal of Global Business Review
dc.page1-10.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-10.PDF13.71 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น