กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2255
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSuda Suwannapirom
dc.contributor.authorNattavud Pimpa
dc.contributor.otherGraduate School of Commerceen
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2255
dc.description.abstractConsumer ethnocentrism is an important marketing concept that is widely used to understand the potential in the international market. This study investigates the relationships among influencing factors from reference group and consumer ethnocentrism in the context of Thailand. It reveals strong positive relationships among various types of influencing factors on purchasing imported products. However, it also reveals negative relationships among consumer ethnocentrism and some influencing factors from both distant and proximal referents. This study concludes that peer influence and other distant referent influence operate most strongly in situations with weak familial communication, and socio-oriented familial communication patterns. In addition, people who appeared in mass media seem to play a relatively small role as information sources, perhaps because Thai consumers have learned to be skeptical of advertising of learning about ethnocentrism from various types of mediaen
dc.language.isoength_TH
dc.subjectConsumer behavioren
dc.subjectConsumer ethnocentrismen
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleConsumer ethnocentrism and reference group: Case of Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1-2
dc.volume4
dc.year2006
dc.journalJournal of Science, Technology, and Humanities
dc.page31-38.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p31-38.pdf5.44 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น