กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2254
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorAdisak Chandprapalert
dc.contributor.otherGraduate School of Commerce
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2254
dc.description.abstractRecent experiences in Asia provide an empirical evidence that countries in the process of integration are increasingly exposed to internal and external economic environment. In addition, this new emerging economies in Asia has the potential effects on multination corporations to treat these economies as a single regional market. To explore the extent to which MNCs can integrate their business operations in the Asian Economic Area (AEA), this research examines the extent of economic and social integration within AEA. It further discusses the variations and disparities among them in macro-economic environment, consumer characteristics, marketing infrastructure and human resource, and presents a regiocentric approach to the AEA markets with strategy implications for MNCs.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectEconomic development - - Asiath_TH
dc.subjectEconomicsth_TH
dc.subjectInternational tradeth_TH
dc.subjectInvestmentsth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleGlobalization, New Asian Economic Area (AEA) : Implications on economic reform and development.en
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue(Jan. 2002)
dc.volume1
dc.year2002
dc.journalJournal of Global Business Review
dc.page36-40.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p36-40.PDF9.36 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น