กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2253
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorNimit Kraiwanit
dc.contributor.otherGraduate School of Commerce
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2253
dc.description.abstractThis concept encourages self-reliance or self-sufficient among the rural communities in Thailand. The purpose of this study is to explore 33 factors or indices determining the level of Self-sufficient Economy. The 33 factors can be categorized into three dimensions: participation. Development, and efficiency. Calculation of the index is performed through both weighted and unweighted methods. Validation of the Index was then explored by comparing or benchmarking with qualitative data of each community at all level of the self-sufficient economy. It was found that both highest-index and lowest-index communities are corresponding to each other, which means that the different level of index can classify the level of each self-sufficient community. The focal issue of this study is that the community must explore the real need, in the sense of the self-sufficient concept, at all self- sufficient levels enhances its potential immunity to social and economic crises.en
dc.language.isoeng
dc.subjectEconomic development
dc.subjectEconomics
dc.subjectSufficiency economy
dc.subjectThailand - - Economic conditions
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์
dc.titleHow to measure self-sufficient economy, A new development's concept after the economic crisis in Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue(Jan. 2002)
dc.volume1
dc.year2002
dc.journalJournal of Global Business Review
dc.page16-22.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p16-22.PDF6.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น