กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2236
ชื่อเรื่อง: Comparison of treatment for upper respitatory tract infections recommended in community pharmacies and hospitals
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Sunantha Osiri
Faculty of Public Health
คำสำคัญ: Infection
Respiratory infections
Respiratory organs - - Diseases
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2005
บทคัดย่อ: A total of 1,052 URTI patients was studied, 536 in two hospitals and 516 in ten pharmacies. Patients’ most common symptoms were cough (73%), fever (65%), sore throat (63%), and runny nose (58%). Most URTI patients attending the hospitals were dispensed antibiotics (86%) and analgesic (82%). In the pharmacies 67% of patients received antibiotics. Amoxicillin was dispensed to 77.6% and 50.4% of patients from hospitals and pharmacies, respectively. In pharmacies 64% of medicines supplied were combinations that comprised analgesics, antihistamines, decongestants, and cough suppressants. Generally only 2-3 days medicine was supplied through pharmacies but 7 days through hospitals. Antibiotics were supplied for 5.6 days at hospitals and 2.9 days by pharmacies (p<0.001). Medicine costs in the hospitals were double those of the pharmacies (average 106 baht and 47 baht, respectively) (p< 0.001). A total of 338 patients (36.9%) reported their outcomes by postcard. Clinical outcomes of treatments and the health status after treatment in the hospitals and pharmacies were not different. There were different humanistic outcomes with patients indicating greater satisfaction with the pharmacies in terms of convenience, time spent, and advice given.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2236
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p57-75.pdf2.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น