กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2233
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorNimit Kraiwanit
dc.contributor.authorAdisak Chanprapalert
dc.contributor.otherGraduate School of Commerce
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:48Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2233
dc.language.isoength_TH
dc.subjectFinanceth_TH
dc.subjectFinancial securityth_TH
dc.subjectRisk managementth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleThe financial surveillance model for risk management mechanism: An early warning systemth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue( Jan. 2002 )
dc.volume1
dc.year2002
dc.journalJournal of Global Business Review
dc.page23-35.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p23-35.PDF13.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น