กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1640
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรุ่งนภา แซ่เอ็ง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:31Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:31Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1640
dc.description.abstractA new series of 1,6-bis-triazole 2,3,4-tri-O-acetyl-D-galactopyranosy1 derivatives were synthesized and evaluated for their in vitro cytotoxic activities against Thai human cholangiocarcinoma cells (KKU-M213, HUCCA-1, K-100). Thirty-two examples were prepared in high yields (70-99%) and the preliminary screening results indicated that some of the compounds demonstrated low to moderate cytotoxic activities. Compounds 12 ee exhibited pronounced cytotoxicity against K-100 cell lines, comparable to the anticancer drug ellipticin. The chemical structures of all the newly synthesized compounds were characterized by means of spectral and elemental analyses.en
dc.description.sponsorshipได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectมะเร็งท่อน้ำดีth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการเตรียมสารสังเคราะห์ไตรเอโซลไกลโคไซด์เพื่อศึกษาสมบัติการต้านมะเร็งท่อน้ำดีth_TH
dc.title.alternativePreparation of synthetic triazoleglycosides for cholangiocarcinoma tumor growth inhibitoren
dc.typeResearchth_TH
dc.year2558
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_093.pdf2.44 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น