กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/154
ชื่อเรื่อง: การแยกบริสุทธิ์สารในกลุ่ม Polyphenols จากมะเม่าและศึกษาความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นและการต้านมะเร็ง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำรี มั่นเขตต์กรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: มะเร็ง
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ออกซิเดชัน
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สารสกัดในกลุ่ม polyphenol จากเนื้อไม้มะเม่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งเม็ดเลือด K562 และมะเร็งปอด GLC4 ทั้งในชนิดที่ดื้อยาและไวต่อยา และสามารถกำจัด ROS ที่มากเกินไปในไมโตคอนเดรียได้โดยทำให้ความต่างศักย์เมมเบรนของไมโตคอนเดรียเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับจำนวนเซลล์ตายที่ลดลง เซลล์มะเร็ง K562 และ GLC4 มีความไวต่อภาวะ oxidative stress ไม่เท่ากัน เซลล์มะเร็ง K562 ทนต่อภาวะ oxidative stress ได้ดีกว่าเซลล์มะเร็ง GLC4 และโมเลกุล apigenin สามารถกำจัด ROS ในเซลล์มะเร็ง GLC4 ได้ดีกว่า เซลล์มะเร็ง K562 นอกจากนี้ยังพบว่า โมเลกุล polyphhenol ที่ศึกษามีศักยภาพในการเพิ่มพิษของยารักษามะเร็ง โมเลกุลที่สกัดได้จากเนื้อไม้มะเม่ามีศักยภาพสูงมากที่ควรจะได้รับการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นยาต้านมะเร็งหรือในอุตสาหกรรมอาหาร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/154
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2543_009.pdf1.26 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น