กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1058
ชื่อเรื่อง: Continuous Starch Saccharification by Glucoamylase Through In-Line Static Mixer Reactor Following Liquefaction
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Saethawat Chamsart
Sirichom Thungkao
Duanhathai Chanon
Yoawapha Waiprib
Faculty of Science
คำสำคัญ: Cassava starch
Continuous starch hydrolysis
Glucoamylase
Saccharification
Static mixer
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: Faculty of Science
บทคัดย่อ: Starch saccharification by glucoamylase following liquefaction, has completely been done efficiently within 52 s by hydrolysis of dextrin through an In-Line Static Mixer Reactor (ISMR)ใ Saccharification through ISMR took at least 23 h shorter time when compared to a conventional saccharification method using a stirred tank reactor. Starch at concentrations of 25% and 32% w/v was hydrolysed by α-amylase through 12.6 m ISMR at a flow rate of 15 mL/min to generate dextrin solutions for further saccharification. Dextrin solutions were saccharified by glucoamylase at 65 oC at flow rates of 20 mL/min and 40 mL/min and different tube lengths up to 12.6 m. The saccharification at a flow rate of 20 mL/min with the longest tube of 12.6 m gave the highest sugar concentration and Dextrose Equivalent (DE) value because this condition possessed the longest reaction residence time of 52.06 min. The reducing sugar concentrations of 182.77 mg/mL with an DE value of 84.36 and 299.01 mg/mL with an DE of 98.06 were obtained from saccharification of dextrin solutions from the initial starch at concentration of 25% and 32% w/v, respectively. The viscosity of the sugar mixtures during saccharification reduced as a function of tube length and of hydrolysis time. This ISMR was essentially shown an excellent performance with scaleable potential for the the commercial production of sugar from sugar dextrin saccharification.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1058
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น