กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/104
ชื่อเรื่อง: ลักษณะทางจุลกายวิภาคของโรคท้องบวมในม้าน้ำ Hippocampus kuda (Bleeker) ที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Histopathology of seahorse Hippocampus kuda (Bleeker) with swollen abdomen
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุขใจ รัตนยุวกร
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ม้าน้ำ - - จุลกายวิภาคศาสตร์ - - วิจัย
ม้าน้ำ - - โรค - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โรคสัตว์ - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เก็บตัวอย่างม้าน้ำ Hippocampus kuda (Bleeker) ที่ปกติและเกิดโรคท้องบวมจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นำไปผ่านขั้นตอนทางพาราฟินเทคนิค โดยตัดเนื้อเยื่อหนาประมาณ 6 ไมครอน และย้อมด้วยสี Harris hematoxylin and eosin พบว่า ม้าน้ำที่เกิดโรคท้องบวม ผิวหนังบริเวณถุงหน้าท้อง, ช่องท้อง, ดวงตา และปลายหาง มีลักษณะบวมพอง เมื่อเปิดช่องท้อง และถุงหน้าท้องพบว่าบริเวณเยื่อยึดผนังช่องท้อง และถุงหน้าท้องมีฟองอากาศจำนวนมากกระจายทั่วไป อวัยวะที่พบว่าเกิดความผิดปกติมีเนื้อเยื่อตายและถูกทำลาย ได้แก่ ผิวหนัง, เหงือก, ตับ และไต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/104
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2542_001.pdf2.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น