กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1012
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรุ่งนภา แซ่เอ็งth
dc.contributor.authorจเร จรัสจรูญพงศ์th
dc.contributor.authorอุทัยวรรณ ศิริอ่อนth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:11Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:11Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1012
dc.description.abstractAndrographolide สารที่สกัดได้จากฟ้าทะลายโจรได้เคยถูกตรวจพบว่ามีฤทธิ์ทางชีวภาพ hepatoprotective เพื่อให้ได้อนุพันธ์ที่มีฤทธิ์สูงกว่าเดิม andrographolide จึงถูกนำมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยการทำปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยวิธีการเปลี่ยนหมู่ hydroxyl ที่ตำแหน่ง c-3, C-14 และ C-19 ให้เป็นหมู่ต่าง ๆ เช่น acetyl, silyl ether และ acetonide นอกจากนี้ยังทำการปรับเปลี่ยนวง butyrolactone ของ andrographolide ด้วยวิธีที่ง่าย พบว่าสามารถประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์สารอนุพันธ์ใหม่ของ andrographolide ได้ทั้งหมด 22 ชนิด จากสารธรรมชาติ สารอนุพันธ์ใหม่ที่ได้จะถูกนำไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ antithepatotocicity ต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2552en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectฟ้าทะลายโจร - - วิจัยth_TH
dc.subjectสมุนไพรไทยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการปรับเปลี่ยนสาร andrographolide เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรth_TH
dc.title.alternativeStructure modification of andrographolide for increase the value of Andrographis paniculata, Thai medicinal planten
dc.typeResearchth_TH
dc.year2551
dc.description.abstractalternativeAndrographolide, the major phytoconstituent of Andrographis paniculata, was previously show to have hepatoprotective activity. This led to synthesis of new andrographolide analogues to find compounds with better activity than the parent compound. The structure of andrographolide was modified by conversion of the three hydroxyl groups at C-3, C-14 and C-19 to acetyl, silyl ether and acetonide. Moreover the exo-alkene and butyrolactone components were also modified by facile rote to obtain the new derivatives. We have successfully converted andrographolide, the abundantly available natural product, into new 22 andrographolide derivatives, which could be utilized for further study their antihepatotoxicity activities.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น