Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 45
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพรในการต้าน/ ฆ่าแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; กาญจนา หริ่มเพ็ง; สมสุข มัจฉาชีพ; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การค้นหาสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ และต้านไทโรซิเนสจากใบว่านสาวหลงเอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากเหง้าเร่วหอมผาณตา วาณิชวัฒนเดชา; เอกรัฐ ศรีสุข; มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชต่อเอนไซม์ Cytochrome P450 2A6 ที่ย่อยสลายนิโคตินและผลกระทบต่อเอนไซม์ cytochrome P450 ในตับทรงกลด สารภูษิต; พรพิมล รงค์นพรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; ปณิดา ดวงแก้ว; วันวิสาข์ เนตรเรืองแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การประเมินศักยภาพและการสร้างตำรับยาใหม่ของสมุนไพรไทยสำหรับการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาระบบตรวจสอบสารยับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีน ออกซิเดสในพืชสมุนไพรไทยเพื่อใช้ป้องกันโรคทางสมองและบำบัดอาการติดบุหรี่ทรงกลด สารภูษิต; พรพิมล รงค์นพรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; ปณิดา ดวงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาวที่เก็บแช่เย็นและเก็บแช่แข็งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การพัฒนายาสังเคราะห์ชนิดใหม่ในการฆ่าเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ที่ระบาดในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; กาญจนา หริ่มเพ็ง; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; ศิริวัฒนา ลาภหลาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของส่วนสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรีชัชวิน เพชรเลิศ; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542การศึกษาสารประกอบของต้นเพชรสังฆาตเอกรัฐ ศรีสุข; รุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์