การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรคอัลไซเมอร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การปรับเปลี่ยน Geniposide จากสมุนไพรเพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์รุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของแคสำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์อนันต์ อธิพรชัย; วราคณา จุ้งลก; สุวรรณา เสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การสังเคราะห์และปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารไดเฮทเทอโรเอริล เอริลมีเทน และอนุพันธ์ในการใช้เป็นสารยับยั้งโคลีนเอสเทอเรส เพื่อใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์จเร จรัสจรูญพงศ์; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การสังเคราะห์และปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารไดเฮทเทอโรเอริล เอริลมีเทน และอนุพันธ์ในการใช้เป็นสารยับยั้งโคลีนเอสเทอเรส เพื่อใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์จเร จรัสจรญูพงศ์; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การออกแบบการสังเคราะห์และศึกษาฤทธิ์การยับยั้งโคลีนเอสเทอเรสของอนุพันธ์ทริปทามีนเพื่อใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์จเร จรัสจรูญพงศ์; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีภาระและความผาสุกในชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ; อรวรรณ แผนคง
2561ศึกษาความเป็นไปของการวิเคราะห์โรคอัลไซเมอร์จากภาพถ่ายทางการแพทย์จันทนา ปัญญาวราภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561ศึกษาความเป็นไปของการวิเคราะห์โรคอัลไซเมอร์จากภาพถ่ายทางการแพทย์จันทนา ปัญญาวราภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์