การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีท สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ปรียารัตน์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การพัฒนาคลังข้อสอบและการจัดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ‘สมาร์ทการดูแล’ เพื่อสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหววรรณรัตน์ ลาวัง; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; อโนชา ทัศนาธนชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์, และอื่นๆ
2562การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแอคติเวเต็ทสลัดจ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟท์ Excelธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การพัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนนจุดตัดตามแนวคิดของ Angoff โดยประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบอรณิชชา ทศตา; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; กนก พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2555การวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับด้วยโปรแกรม HLM 6ไพรัตน์ วงษ์นาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน และซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์