การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โครโมโซม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การปรับเพิ่มความยาวโครโมโซมในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมวัตถุประสงค์เดียวกิตติพงศ์ บุญโล่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การศึกษาโครโมโซมและความหลากหลายของแคริโอไทป์ในวงศ์ย่อยปลาบู่ (Subfamily Gobiinae)วรรณภา กสิฤกษ์; วีระยุทธ สุภิวงค์; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
2556พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ย่อยปลาสลิดหินบางชนิดในประเทศไทย.วรรณภา กสิฤกษ์; อลงกลด แทนออมทอง; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาแมนดาริน (Synchiropus spp.)วรรณภา กสิฤกษ์; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; อลงกลด แทนออมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2545เทโลเมอเรสและการควบคุมการทำงานของเอ็นไซม์เทโลเมียร์วิสาตรี คงเจริญสุนทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์