การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แม่น้ำบางปะกง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2543การศึกษาคุณภาพน้ำทางด้านแบคทีเรียในแม่น้ำบางปะกง จากสะพานรถไฟถึงวัดบางกรูดบัญญัติ สุขศรีงาม; สุบัณฑิต เมฆขยาย; จิระ เครือทราย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2544คุณภาพน้ำและความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระหว่าง BOD5 และ COD ของแม่น้ำบางปะกงสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วันดี นิลสำราญจิต; ลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2544พฤติกรรมของโลหะหนักบางชนิดบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงสุวรรณา ภาณุตระกูล; ฉลวย มุสิกะ; ไพฑูรย์ มกกงไผ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์