การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การออกแบบและการวัดประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย : ?bกรณีศึกษา วิทยาลัยพลศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มัยสุข ยางเจยมัว
2558ระบบค้นหาโครงสร้าง Vlan ในเครือข่ายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; นพปฎล เฉยศิริ
2554วิธีการแบบผสมสำหรับการสกัดคุณลักษณะของชุดข้อมูลบนเครือข่ายเพื่อระบุผู้บุกรุกแบบเวลาจริงกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2555วิธีการแบบผสมสำหรับการสกัดลักษณะของชุดข้อมูลบนเครือข่ายเพื่อระบุผู้บุกรุกแบบเวลาจริงกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล, และอื่นๆ