การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง อินเทอร์เน็ต

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต : การวัด การจัดกลุ่ม และความแตกต่างระหว่างเพศของนิสิตระดับ ปริญญาตรีศศิประภา เกษสุพรรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การตรวจสอบ แก้ไข และให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2548การตามรังควานบนอินเทอร์เน็ต (Cyberstalking) กับความผิดทางอาญา ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจอมพล ทักษ์สันตโยธิน
2555พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; สุกัญญา ยิ้มใย; พูนศิริ คุ้มภัย; ทศพร ทรัพย์สิทธิกุล; วันเฉลิม กองโชค, และอื่นๆ