การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สารประกอบ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตรจเร จรัสจรูญพงศ์; ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตรจเร จรัสจรูญพงศ์; ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การเตรียมสารประกอบโคออร์ดิเนชันของวานาเดียม (IV) แมงกานีส (III) โคบอลต์ (III) และคอปเปอร์ (II) กับลิแกนด์ประเภท Salen บนพื้นผิวของซิลิกาด้วยวิธี Sol-gel เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาออกซิเดชันของโอเลฟิน.จอมใจ สุกใส; อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ผลของการให้สารประกอบฟีนอลิกที่สกัดจากสมุนไพรไทยต่อสมดุลแมกนีเซียม และการทำงานของลำไส้ในหนูขาวเพศผู้สายพันธุ์ Sprague-Dawley: เพื่อพัฒนาการรักษาทางเลือกในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2543ศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของ Sm-Co-Cr โดยการเติม Nd ภายใต้การเผาในไนโตรเจนชัยศักดิ์ อิสโร; ภูวดล วรรธนะชัยแสง; ยุพา วานิชชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์