การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การพัฒนาวัคซีนจากโปรตีนสังเคราะห์สายสั้น (Short Synthetic Peptides) ในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีน และสารเสริมฤทธิ์ (Adjuvants) สำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับ Fasciolosisนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2556การวิเคราะห์หาตำแหน่งบริเวณจำเพาะของ RTX ที่ใช้จับกับตัวตอบรับบนผิวเซลล์เป้าหมายของโปรตีนพิษ Adenylate cyclase-Hemolysin เพื่อใช้บำบัดรักษาโรคไอกรนที่เกิดจากเชื้อ Bordetellapertussis.นิรมล ธรรมวิริยสติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตรของก้อนเนื้องอกกับการแข่งขันด้วยระบบภูมิคุ้มกันและแบบจำลองเซลลูลาร์ออโตเมตอนที่แสดงการเจริญของเนื้องอกอังคณา บุญดิเรก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554โรคปรสิตและระบบภูมิคุ้มกันในหอยเศรษฐกิจที่เลี้ยงบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยสุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; นันทิกา คงเจริญพร; นารีรัตน์ ฤทธิรุตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556โรคปรสิตและระบบภูมิคุ้มกันในหอยเศรษฐกิจที่เลี้ยงบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยสุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; นันทิกา คงเจริญพร; นารีรัตน์ ฤทธิรุตม์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล