การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มะเร็งเต้านม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนาระบบตัวนำส่งยารูปทรงกลมที่สร้างขึ้นจากดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการนำส่งยาเคมีบำบัดที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมอนุตตรา อุดมประเสริฐ; ธเนศ กังสมัครศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนและปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; ดารัสนี โพธารส; พิชญาภา พิชะยะ
2557ประสิทธิผลของการใช้ศิลปกรรมในโปรแกรม "กล้าอยู่อย่างเบิกบาน" ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รักษาตัวด้วยเคมีบำบัดและครอบครัวของผู้ป่วยสายใจ พัวพันธ์; สาวิตรี หลักทอง; พรพรรณ ศรีโสภา; ลาวัลย์ รักษนาเวศ; พิชญาภา พิชะยะ, และอื่นๆ