การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555An analysis of the answers to english negative yes/no questions of the first-year undergraduate students at Burapha Universityอุบล ธเนศชัยคุปต์; วารีรัตน์ สีแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การวิเคราะห์คำตอบของคำถามใช่หรือไม่แบบปฏิเสธภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพาอุบล ธเนศชัยคุปต์; วารีรัตน์ สีแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่าน และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุนทร บำเรอราช; สุดาพร พงษ์พิษณุ; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์