การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พาหะนำโรค

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2532การระบาดวิทยาของ Salmonella ในจิ้งจก Epidemiological of Salmonella in House Lizardบัญญัติ สุขศรีงาม; อรุณ บ่างตระกูลนนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2534การแพร่กระจายของเชื้อ Salmaonella และ Shigella จากแมลงสาบ Spread of infectious agentนันทนา อรุณฤกษ์; บัญญัติ สุขศรีงาม; อรุณ บ่างตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564แนวทางเลือกสำหรับการกำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : การควบคุมพาหะแบบเจาะจง การควบคุมพาหะแบบผสมผสาน และการจัดการพาหะแบบผสมผสานสุนทร พิมพ์นนท์; สุริโย ชูจันทร; ประภา นันทวรศิลป; อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์