การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พยาธิวิทยา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของแคสำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์อนันต์ อธิพรชัย; วราคณา จุ้งลก; สุวรรณา เสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การสำรวจความหลากหลายและชนิดของโปรตีนในหอยนางรมบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกของอ่าวไทยเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลสุทิน กิ่งทอง; จันทรกานต์ ศรีสมทรัพย์; ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ; ดารณี โชคชัยชำนาญกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างเฮปไซดินและพยาธิวิทยาของหลอดเลือดในหนูที่ถูกชักนำให้เป็นความดันโลหิตสูงด้วยอาหารที่มีเกลือสูงกรรณิการ์ วงศ์ดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์