การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พยาธิ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่มีความจำเพาะกับโปรตีนของ Fasciola gigantica ในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อพัฒนาชุดตรวจนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่มีความจำเพาะกับโปรตีนของ Fasciola gigantica ในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อพัฒนาชุดตรวจนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2555ปรสิตก่อโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำที่สำคัญในประเทศไทยอุมาพร ทาไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์