การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ผู้ป่วยเบาหวาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การคัดกรองโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้นจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยการเรียนรู้รวมกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ภูสิต กุลเกษม, และอื่นๆ
2556การคัดกรองโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้นจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยการเรียนรู้รวมกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ภูสิต กุลเกษม, และอื่นๆ
2562การค้นหาแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อก่อโรค ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในผู้ป่วยโรคเบาหวานภรณี ศรีปรีชาศักดิ์; อนันต์ อธิพรชัย; วงศกร พงศ์โสภิตานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานศศิธร ศิริวราศัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2546การศึกษาผลลดน้ําตาลในเลือดแบบเฉียบพลันของมะระขี้นก (Momordica charantia) ผงแห้งฟรีซ-ดราย ในกลุ่มที่มีภาวะทนต่อกลูโคสบกพร่อง ระยะที่ 1ศิริวดี บุญมโหตม์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2546การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการตรวจรักษา ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 1)พิจารณา ศรีวาจนะ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; วัลลดา เล้ากอบกุล; บังอร สัตยวณิช; นฤมล ไชยชำนาญเวทย์, และอื่นๆ
2559รูปแบบการจัดการตนเองในการชะลอภาวะแทรกซ้อนของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เขตภาคตะวันออก ของประเทศไทยสายฝน ม่วงคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์