การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ผู้ดูแลเด็ก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็กมณีรัตน์ ภาคธูป; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; พจนารถ สารพัด; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดฉะเชิงเทราศิริกานต์ ทิมย้ายงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายภาระของผู้ดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าพิมพ์ชนก จันทราทิพย์; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียที่บ้านในเขตภาคตะวันออกรัชนี สรรเสริญ; สุพัฒศิริ บุญยะวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์