การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ปูม้า

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การผลิตปูม้านิ่มเชิงธุรกิจบุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพื่อเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) โดยพิจารณาจากขนาดและระดับโปรตีนบุญรัตน์ ประทุมชาติ; สกนธ์ แสงประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีและกิจกรรมเอนไซม์ย่อยอาหารในรอบวงจรลอกคราบของปูม้า (Portunus pelagicus)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2536การเพาะฟักและอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus) ในบ่อดินวรเทพ มุธุวรรณ; ปรารถนา ควรดี; ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2547ผลของความเค็มน้ำ ชนิดอาหาร และสิ่งหลบซ่อนต่อการพัฒนาการ การเจริญเติบโตและการรอดตายของการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์