การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง บิดามารดาและบุตร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาที่มีบุตรรับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤตกนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; ศุภิศา ลี้มิ่งสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเป็นบิดามารดาที่กระทำทารุณกรรมต่อบุตรวัยเรียนวรรณี เดียวอิศเรศ; ราตรี อร่ามศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์