การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง จุลินทรีย์ - - การใช้ประโยชน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการแก้ปัญหาโรครากเน่าของผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์อนุเทพ ภาสุระ; เยาวลักษณ์ ไชยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การศึกษาการลดสีน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีทางชีวภาพอภิวัฒน์ ห่อเพชร; พรพรรณ วิศาวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ในการผลิตสีผสมอาหารที่ปลอดภัยอุดมลักษณ์ ธิติรักษ์พาณิชย์; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล