การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความเชื่อ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และความเป็นแม่ปิติวรรธน์ สมไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549การศึกษาศาลเจ้าจีนในจังหวัดชลบุรี: คติ ความคิด ความเชื่อ กำเนิดและพัฒนาการสมาน สรรพศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2554ความเชื่อที่ปรากฎในขบวนการผู้มีบุญ พ.ศ. 2444-2445 กรณีศึกษากลุ่มองค์มั่นรัตนากร ฉัตรวิไล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2553ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อของสตรีและสามีต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีสุกัลยา สังข์กลม; จินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556วัฒนธรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมือง จังหวัดชลบุรี ช่วง พ.ศ. 2501-2552ภารดี มหาขันธ์; สุเนตร สุวรรณละออง; ศักดินา บุญเปี่ยม; เจด็จ คชฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์