การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความเค็ม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การพัฒนาอัลกอริธึมโดยใช้คุณสมบัติเชิงแสงของน้ำทะเล เพื่อการประมาณค่าความเค็มบริเวณอ่าวไทยตอนบนอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรน้ำขึ้นน้ำลงของกระแสน้ำ อุณหภูมิและความเค็มของน้ำทะเล บริเวณแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ในช่วง 2 ฤดูมรสุมอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ผลของความเค็มต่อการเติบโตและการบริโภคออกซิเจนของปลาหางนกยูงนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; นารีรัตน์ พุมานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ผลของความเค็มต่อค่าออสโมลาลิตี้ของเลือดกั้งตั๊กแตน, Miyakea nepa (Latreille,1828)นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; พิขญานันท์ รักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ผลของความเค็มต่ออัตราการรอดตายและการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของเพรียงทราย (Perinereis nuntia)นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; จิรายุ สินเจริญทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553ผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการบริโภคออกซิเจนและค่าออสโมลาลิตี้ของเลือดของปูก้ามหัก Macrophthalmus teschi Kemp, 1919นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; ศิวพร ธารา; บุษรินทร์ ธัญญเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553ผลของความเค็มและไนไตรท์ต่อค่าออสโมลาลิตี้ของเลือดและการดูดซึมไนไตรท์เข้าสู่กระแสเลือดของกุ้งขาวแวนนาไมนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; กฤษดา ทองเทียม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์