การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความดันโลหิตสูง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562ผลของการบริโภครำข้าวและจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อการควบคุมความดันโลหิต การทำงานของหัวใจ และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559ผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลตนเองที่เน้นการสร้างสุขในผู้เป็นความดันโลหิตสูงและกลุ่มเสี่ยงทัศนีย์ วรภัทรากุล; วริยา วชิราวัธน์; ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; อังคนา ศิลปรัตนาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์