การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง กุ้ง - - การเลี้ยง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม (กุ้งการ์ตูน, Hymenocerapicta) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์วรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; จารุนันท์ ประทุมยศ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; วิรชา เจริญดี, และอื่นๆ
2534การศึกษาทดลองการผลิตสาหร่ายผงเพื่อใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงลูกกุ้งวัยอ่อนวรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545การเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมรตีวรรณ อ่อนรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2565ชนิดของอาหาร และระยะเวลาการเปลี่ยนอาหารต่ออัตรารอดและการเจริญเตบิโตของกุ้งเมดูซาวัยอ่อน (Latreutes anoplonyx)ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; วรเทพ มุธุวรรณ; ปรารถนา ควรดี; ดวงทิพย์ อู่เงิน; ชนะ เทศคง
2557บทบาทของธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาจริยาวดี สุริยพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์