การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง กุ้งขาว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การประยุกต์ใช้สารเคลือบกันหืนจากอัลจิเนตเพื่อยืออายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้ม: ผลของการเคลือบสารอัลจิเนตผสมสารกันหืนสวามินี ธีระวุฒิ; ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้มโดยการเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ: ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศสวามินี ธีระวุฒิ; ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่ขนาดต่าง ๆบุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีในรอบวงจรลอกคราบของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ชีวมวลของแพลงก์ตอนพืชขนาดต่าง ๆ และการวิเคราะห์รงควัตถุที่รวบรวมจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)จริยาวดี สุริยพันธุ์; วิชญา กันบัว; ชนัดดา เกตุมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553ผลของการใช้แป้งมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหารกุ้งต่อการเจริญเติบโต ความแปรปรวนของขนาด อัตราการแลกเนื้อ ความถี่ในการลอกคราบ อัตราการรอด และดัชนีตับของกุ้งขาววัยรุ่นบุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553ผลของความเค็มและไนไตรท์ต่อค่าออสโมลาลิตี้ของเลือดและการดูดซึมไนไตรท์เข้าสู่กระแสเลือดของกุ้งขาวแวนนาไมนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; กฤษดา ทองเทียม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555วิธีที่เหมาะสมในการลำเลียงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ให้มีชีวิตแบบแห้งที่อุณหภูมิต่ำบุญรัตน์ ประทุมชาติ; กระสินธุ์ หังสพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์