การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การใช้ยา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การผลกระทบของการได้รับยาพาราเซตตามอลอย่างเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของไตและปอดในหนูแรทวรานุรินทร์ ยิสารคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563การศึกษาความตระหนักรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการร้านยาในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีฐิราธร อยู่โต; ธนากร เกษศิลป์; ภคกุล อนันตศานต์; พุทธ ศิลตระกูล; กฤตภาส กังวานรัตนกุล, และอื่นๆ
2554ความคลาดเคลื่อนทางยาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต: ศึกษาเฉพาะกรณีสุภาภรณ์ ด้วงแพง; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลกระทบของการได้รับยาพาราเซตตามอลอย่างเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของไตและปอดในหนูแรทวรานุรินทร์ ยิสารคุณ; ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์