การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การอบแห้ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การพัฒนากรรมวิธีการผลิตขลู่ผงพร้อมใช้งานสิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2539การพัฒนาเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์กับผลิตภัณฑ์ประมงในจังหวัดชลบุรีอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งพริกไทยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งอรอุมา หนุทอง; ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การอบแห้งเมล็ดในมะม่วงหิมพานต์ด้วยปั๊มความร้อนมัณฑนา รังสิโยภาส; จิตติ พัทธวณิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552ตู้อบพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารสำคัญในเร่วหอมและผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพต้นแบบเอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; ดุสิต วรสวาท; วิทยา บุญมั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556รังสีอินฟราเรดและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารวัชรินทร์ ดงบัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552แบบจำลองการอบแห้งชั้นบางของเมล็ดกาแฟสายพันธุ์คาร์ติมอร์อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์; บุญคง คำครุฑลาวงษ์; มารีนา มะหนิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์