การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง กายภาพบำบัด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อ เพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเองศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; สราวุธ เวชกิจ; นงนุช ล่วงพ้น; พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต; ฉวีวรรณ ธงเจริญ, และอื่นๆ
2564ความต่างของแรงกดที่กระดูกก้นกบระหว่างนักกายภาพบำบัดและนิสิตกายภาพบำบัดคุณาวุฒิ วรรณจักร; พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
2563ความเที่ยงและความน่าเชื่อถือของเตียงรับแรงกดคุณาวุฒิ วรรณจักร; พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558ผลของการจัดการทางกายภาพบำบัดในพระสงฆ์ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมภูริชญา วีระศิริรัตน์; กฤติกา หงษ์โต; พรพิมล เหมือนใจ; จันทร์ทิพย์ นามสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์