การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง กลศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของโฟมยางธรรมชาติผสมวัสดุคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการเชิงเคมีความร้อนจากเปลือกทุเรียนพลวัตน์ เจริญธรขจรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การประเมินกำลังรับแรงดัดและความเหนียวของข้อต่อคาน-เสาเหล็กประเภท End-Plate ที่ก่อสร้าง ในประเทศไทยเมื่อรับแรงแผ่นดินไหวอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2548การศึกษาถึงความแตกต่างของผลการทดสอบ triaxial test จากการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายนอกและภายในสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์